یه دیوونه و دیگر هیچ!

آرامش رهایی از طوفان نیست بلکه آرام زندگی کردن در میان طوفان است

مرداد 94
1 پست
آبان 93
4 پست
مهر 93
1 پست
مرداد 93
14 پست
تیر 93
23 پست
اسفند 92
4 پست
آذر 92
6 پست
آبان 92
5 پست
مهر 92
41 پست
شهریور 92
48 پست
مرداد 92
29 پست
تیر 92
45 پست
خرداد 92
52 پست
حجاب
1 پست
عشق
1 پست
درد
1 پست
زندگی
1 پست
عاشقانه
1 پست
علاقه
1 پست
تپش
1 پست