اگر تو با من باشی......

اگر تو با من باشی ....................چراغ خونم باشی

.

.

.

.

.

.

.

اون قدر خاموش و روشنت میکنم تا بسوزی!!!خنده

/ 4 نظر / 6 بازدید
شیما

سلام ......... خوبی/ خیلی ممنون که بهم سرزدی .... خیلی خوشحال شدم بازم بیا ....

hossein

ههههههههههههه از خنده روده بر شدم [قهقهه]