فقط مال تو!

تمام خوبی حس مالکیت اینه که از کسی دوسش داری بپرسی

تو مال کی هستی؟؟

و او بدون معطلی بگه

فقط مال تــــــــــــــــــــــــــــو

/ 5 نظر / 11 بازدید
وحید

سلام وب زیبایی داری بمنم سر بزن به امید دیدار...

مهتاب

حسه خوبی نیست بابا چون مطمئنی داره دروغ میگه

مهتاب

100% مشخصه که با ادامایه زیادی دوست نبودی ....رو حرفه بزرگترت حرف نیار من تجربم سیصدهزار بار بیشتر از توئه

مهتاب

نه تا اون حد همه چیو تجربه نکردم اگه میخوای بیا اونم تجربه کنیم

مهتاب

این تجربه رو باید دیر یا زود بکنی......سوختو سوز دارن ولی دیرو زود نداره