دل تنگی

وقتی خاطره های ادم زیاد میشه دیوار اتاقش پر از عکس میشه ولی همیشه دلت واسه اونی تنگ میشه که نمی تونی عکسشو به دیوار بزنی

گریهگریهگریه

/ 2 نظر / 3 بازدید
دخترعاشق

ڪاشـــــ فقط بوבـے وقتـے بغـض مـےڪرבم بغلم مـےڪرבـے و مـےگفتـے ببینمـــــ چشمـــــاتو منـــــو نگاه کـטּ اگه گریـ ـہ کنـے قهـــــر مـےڪنم میرمـــــا !!!

هم نفس

سلااااااااااااااااااام من اول شدم جایزم اینه که بیای تو وبلاگم تونظرسنجی نظربدی[ماچ] پروام نه؟[ناراحت]