طلای سیاه

بگذار تمام دنیا مسخره ات کنند...!

خودت را...

چادرت را...

سیاه بودنش را...

چهره بدون آرایشت را...

می ارزد به یک لبخند رضایت "مهدی فاطمه"

گذشت آن زمان که نفت را طلای سیاه میگفتند

این روز ها طلا تویی...

سیاه هم چادرت...

طعنه ها دلسردت نکند بانو، با افتخار در کوچه های شهر قدم بزن...!

/ 1 نظر / 41 بازدید