زندگی

میگن زندگی بدون عشق مثل شلوار بدون کشه!!!!!!!

عشق من کجایی

؟ آبروم داره میره

خندهقلبخنده

/ 2 نظر / 4 بازدید
دختر

توکه هیچ اصلاعشق نداری؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![ابرو][متفکر][متفکر][متفکر][پلک][پلک][پلک][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][اوه]

دختر

توگفتیومنم باورکردم[نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][لبخند] میدونم بیکسی دردپسرای امروزه نیازبه گفتن نیست (کلاعادت دارم منظورموبرعکس بگم)[پلک][نیشخند][زبان][زبان][زبان]