چهار تایی شدن تو آسیا

چهار تایی شدن تو آسیا

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

حسرت پرسپولیسیا

/ 2 نظر / 11 بازدید
مهتاب

بنظرم قالبه وبت عوض کنی بهتر بشه

مهتاب

کوچولو معنیه نظر رو میدونی؟؟؟؟؟ پس وقتی جنبه نظر شنیدن نداری جایه نظر دادنو حذف کن کوچولو ....برو سوادم یاد بگیر مغرور نه مفرور کوچولو در ضمن دفعه بعد بگو بزرگترت بیاد فسقلی