دوست داشتن

دوست داشتن به تعداد دفعات گفتن نیست!!

حسی است که باید بی کلام هم لمس شود.

/ 4 نظر / 10 بازدید
مهتاب

این جملت فقط بدرد میخورد....ازش استفاده کردم تیریپ فیلسوف اومدم خیلی حال داد

مهتاب

ن جدی از این پستت استفاده کردم ب یکی گفتم........داشت مخمو میخورد دوست دارمو این حرفا اینو گفتم خفه شد

مهتاب

ی چیزه دیگه ات خیلی ب دردم میخوره اونو بدی که نورالانور میشه

مهتاب

ایکیو جلبک از تو بیشتره بخدا........اخی شایدم تقصیره خودت نباشه نداری که بدونی چیه