راهپیمایی!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

بگو مرگ بر شاه بگو مرگ بر شاه

مرگ بر امریکا

مرگ بر اسرائیل

مرگ بر ضد ولایت فقیه

مرگ بر جغرافی

مرگ بر تجربی

مرگی بر صدام

درود بر دانشگاه ازاد اسلامییییییییییییی

درود بر ریاضی

درود بر فیزیک

درود بر خودم

خوب راهپیمایی تموم رف برین بقیه مطالب

/ 1 نظر / 5 بازدید
محدثه

خیلی بامزه ای به من هم سر بزن