اسمشو چی میگذاری؟؟؟

اگه بهتون بگن کل زندگی تون یه فیلم بوده....

اسمشو چی میگذاری؟

/ 3 نظر / 10 بازدید
يه نفر..

دو تا اسم به ذهنم اومد : ١-هويج !! [نیشخند] ٢- هيـــــس !! [مغرور] [مغرور][مغرور][مغرور]

زهرا

یه زندگی اشغال پر از بدبختی و درد شوخی کردم میذاشتم دردسرهای عظیم زهرا[خنده][نیشخند]