چند کلمه

زن از شوهرش پرسید به نظر تو چرا خداوند مرد را قبل از زن آفریدسوال

مرد گفت برای اینکه مرد هم فرصت داشته باشه چند کلمه حرف بزنهچشمک

عینکعینکعینک

/ 7 نظر / 4 بازدید
mini

بدبخت... مگه تو اصلا آبرو داری؟ که کسی هم بخواد برات بریزش، و در کل خاک بر سرتو و اون کسی که تو رو با این طرز تفکر پرورش داده[خنده]

Duzligiz

bazam slm ba che esmi belinkamet??????????

سارا

از خدا پرسیدند چرا زن رو بعداز مرد آفریدی؟؟؟گفت:شماهم ی چیزی بنویسید بعدش پاک نویسش میکنین.خخخخخخخخخخخخخخ[خنده]

سمانه

عزیزم بالاخره هم چکنویسی یه پاکنویس میخواد [پلک]

سمانه

عزیزم بالاخره هر چکنویسی پاکنویس میخواد [پلک]