3 راه بیشتر نداری

هی!!!!!!!

3 راه بیشتر نداری

1با من باشی

2با تو باشم

3با هم توافق کنیم که با هم باشیم

قلبقلبقلب

خندهخندهخنده

ماچماچماچ

/ 5 نظر / 4 بازدید
مهتاب

یه نظر میدم ناراحت نشو این مطلبت خیلی چرت بود

مهتاب

[ابرو][ابرو][ابرو][ابرو]خوبی؟؟؟؟؟

مهتاب

دوسته عزیز هارده دلم پر واسه تو جا ندارم

مهتاب

استاد از حرفو غمو غصه پر نیست که

hossein

من گزینه ی 2 رو انتخاب میکنم [نیشخند]