بی رحمانه ترین اتفاق

پلکهایم را که باز میکنم تو نیستی

این بی رحمانه ترین اتفاق هر روز من است............

/ 2 نظر / 10 بازدید
مهشید

مطمنی این بی رحمانه ترین اتفاق هرروزت هست؟؟[ناراحت][ناراحت]