میشه بوست کنم

بچه همسایه مون شیش سالشه یه هفته پیشم بود انگلیسی یادش بدم

یه روز مهمون اومده بود خونشون بهش گفته بود میتونم بوست کنم

اینم بهشون گفته بود

YOU CAN KISS MY ASS

(تو میتونی ببوسی کونم رو)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اینم معنیش گفتم شاید بعضی ها نفهمن معنیش چی میشه

کارم درستهخنده

/ 0 نظر / 13 بازدید