وقتی با مشت هایش .......

وقتی با مشت هایش قلبم را میشکست

همه ی فکرم این بود

مبادا تکه های شکسته قلبم

دستانه نازنینش را ببرد...

/ 6 نظر / 4 بازدید
مهتاب

ببین هر وقت خواستی بری کتک کاری باهاش کنی رو منم حساب کن

مهتاب

نکنه عاشقه منیو بهم نمیگی؟؟؟؟؟[قهقهه][قهقهه]

مهتاب

معلومه چون لیاقته منو نداری

مهتاب

دقیقا سوالت چیه که این علامته سوالو گذاشتی؟؟؟؟