شعر مورد علاقم!

به کام و آرزو دل چو دارم خلوتی حاصل

چه فکر از خبث بدگویان میان انجمن دارم

--------------------------------------------------------

مرا در خانه سروی هست کاندر سایه قدش

فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دارم

----------------------------------------------------

گرم صد لشکر از خوبان به قصد دل کمین سازند

بحمد الله و المنه بتی لشکر شکن دارم

-------------------------------------------------------

سزد کز خاتم لعلش زنم لاف سلیمانی

چو اسم اعظمم باشدچه باک از اهرمن دارم

-----------------------------------------------------

الا ای پیر فرزانه مکن عیبم ز میخانه

که من در ترک پیمانه دلی پیمان شکن دارم

---------------------------------------------------------

خدا را ای رقیب امشبزمانی دیده بر هم نه

که من با لعل خاموشش نهانی صد سخن دارم

--------------------------------------------------------

چو در گلزار اقبالش خرامانم بحمد الله

نه میل لاله ونسرین نه برگ نسترن دارم

---------------------------------------------------------

به رندی شهره شد حافظ میان همدمان لیکن

چه غم دارم که در عالم قوام الدین حسن دارم

-------------------------------------------------------

"حافظ شیرازی"

/ 1 نظر / 11 بازدید
مریم

چ شعر زیبایی به رندی شهره شد حافظ میان همدمان لیکن چه غم دارم که در عالم قوام الدین حسن دارم