کجایی؟

بگو بینم خب تو الان کجایی که از غم نبودت یه گوشه کز کردم...

/ 4 نظر / 9 بازدید
سرونازشیراز

زنــــدگــــــــــی بـــه تـــــــــــــــو همـــان چیزی را میـدهــــد ، کــــــــــه بـــه ان مـــــــــــــی اندیشی ؛ پـــس زیـبــــــــا بـیــــانـــدیـــــش .....ahmad .....[ماچ]

سرونازشیراز

زنــــدگــــــــــی بـــه تـــــــــــــــو همـــان چیزی را میـدهــــد ، کــــــــــه بـــه ان مـــــــــــــی اندیشی ؛ پـــس زیـبــــــــا بـیــــانـــدیـــــش .....ahmad .....[ماچ]

سرونازشیراز

زنــــدگــــــــــی بـــه تـــــــــــــــو همـــان چیزی را میـدهــــد ، کــــــــــه بـــه ان مـــــــــــــی اندیشی ؛ پـــس زیـبــــــــا بـیــــانـــدیـــــش .....ahmad .....[ماچ]

ساناز

دلم گرﻔت[ناراحت][گریه]