/ 5 نظر / 4 بازدید
مجید

تركه ميخواسته خودكشي كنه با يه ظرف غذا ميره روي ريل ميخوابه. بهش ميگن تو اگه ميخواي خودكشي كني ديگه واسه چي غذا میبری؟ ميگه اومديم و قطار يه هفته ديگه اومد

مجید

ترکه انقدر واسه دوست دخترش نامه میفرسته که اخر دختره با پست چی ازدواج میکنه

مجید

ترکه گاو داری میزنه مامور بهداشت میاد سراغش میگه به گاوات چی میدی ؟ترکه میگه:ات و اشغال مامور کلی جریمش میکنه دفه ی بعد میاد میگه چی میدی؟ میگه جوجه کباب و پیتزا مامور جریمش میکنه دفه بعدمیاد میگه چی میدی ؟میگه هر روز هزار تومان بهشون میدم برم هر چی میخان بخرن بخورن

مجید

نامزد ترکه به ترکه میگه اگه دقت کنی میبینی که چشمام باهات حرف میزنه ترکه میگه انقدر پلک نزن صدات قطع و وصل میشه

مجید

یکی داشته تو اب قرغ میشده :کمک من شنا بلد نیستم ترکه داشته رد میشده میگه:خوب منم تنیس بلد نیستم باید داد بزنم