کسی را دارم

کسی را دارم

که آنقدر برایم کسی هست

که نگاهم به دنبال کسی نیست

/ 6 نظر / 11 بازدید
مهتاب

با این حرفا شرمنده نکن دیگه[خجالت][خجالت]

مهتاب

تو روحت بی ادب......این چه طرزه صحبت کردن با بزرگترته؟؟؟؟؟

مهتاب

همینی که هست؟؟؟؟باش پس برو واسه خودت حال کن.....وبت ی مخاطب داشت اونم از دست دادی

مهتاب

بررررررررررررگرررررررررد عاشقونه برگرد.....باشه ب عشقه سجاد فسقلی برمیگردم.........[مغرور]

مهتاب

پرو برم شکسته عشقی بخوری،معتاد شی،از تو جوب پیدات کنن چطوری جوابه مامان باباتو بدم؟ها؟