خودتو اصلاح کن...!

خیلی بده یه اهنگ عاشقانه یاده 75 نفر بندازتت.....

برو خودتو اصلاح کن نیشخندزبان

/ 2 نظر / 11 بازدید
يه نفر..

من گوش نمي كنم اگرم گوش كنم فقط چند تا كلمه تو ذهنم تداعي ميشه : هويج مغز !! [نیشخند] خاك تو مخ نداشتت !! [نیشخند] مي گذره !! [خنده]