دلتنگی دیوانه کننده

سهم من از تو عشق نیست ذوق نیست اشتیاق نیست

همان دلتنگی بی پایانی است که روز ها دیوانه ام میکند

/ 2 نظر / 9 بازدید
مهتاب

دیوونه بودی داره دیوونت نمیکنه[نیشخند]

مهتاب

اخی خودتم قبول داری که دیوونه ای[شیطان]