تمام دنیا کنار من است

حرف هایت را که میشنوم

بیشتر عاشقت میشوم

قلبم جانم روانم آرام میگیرد

بیشتر مبتلا میشوم

کنارم که باشی

تمام دنیا کنار من است

/ 4 نظر / 11 بازدید
مهتاب

خرابتیم بابا نکن اینکارو با ما

مهتاب

پرو حالا افتخار دادم برات کامنت گذاشتم پرو نشو[نیشخند]

مهتاب

برو بچه....حالا اینجوری شد این اخرین باریه که میام وبت

مهتاب

باش دیگه چون خیلی التماس میکنی میام[نیشخند]دستمو ببوس ببخشمت زودد تند سریع