واکنش دخترا!!!

واکنش خانوما نسبت به سه تا خوردن علیرضا حقیقی

.

.

.

.

.

.

حالا که فکر میکنم میبینم یه ته چهره ای از احمدی نژاد داره ها کصصصافففططط!

/ 2 نظر / 12 بازدید
يه نفر..

كاري ندارم به بازي با بوسني ولي حقيقي واقعا شاهكار كرد تو بازي ارژانتين-ايران !!!! دمش گرم !!