برو رضا واینستا :|

تو مترو انقلاب دختره گوشیش زنگ زد و جواب داد:

الو من الان مترو میردامادم تا 5 دقیقه دیگه میرسم

یه وقت نری رضا!

پیر مرده داد زد :

دروغ میگه رضا ! مترو انقلابه رضا ! برو واینستا :|

/ 4 نظر / 8 بازدید
پریسا

خخخخخخخ.... [خنده]

يه نفر..

صداقت و ديگر هيــــچ.. [نیشخند]